CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600
Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

Crossing the abyss 2
Het levensweefsel

geestelijke crisis, een deel van het leven

sprekers - phil borges

Phil Borges

De intentie van Phil Borges om Crazywise te realiseren.

 

Phil Borges maakte de docu Crazywise die tijdens de eerste conferentie is vertoond. Daarvoor werkte hij jarenlang in opdracht van wereldorganisaties zoals ondermeer UNESCO, die opkomen voor mensenrechten, alsook voor de BBC.

Op deze wijze ontmoette hij vele lokale volkeren die soms in een ontoegankelijk gebied van deze planeet wonen. Hij oefende eerst vele jaren zijn beroep als tandarts uit en besloot na een tijd van zijn tweede vakgebied fotografie zijn hoofdberoep te maken, vooral omdat de opdrachten die hij kreeg van dien omvang waren dat ze veel tijd van hem vroegen waardoor hij de twee niet langer meer kon combineren.

Hij besloot volop tijd vrij te maken om de opdrachten uit te voeren en tegelijk was hij gemotiveerd om hiermee bij te dragen aan het in beeld brengen van mensen die in hun voortbestaan worden bedreigd.

 

Bijgevolg oriënteerde hij zich steeds meer op antropologische studies om te begrijpen wat hij bij deze volkeren waarnam en ervoer. Op de vraag wat hem tijdens al deze ontmoetingen het sterkst heeft aangegrepen heeft hij mij geantwoord dat het de confrontatie was met hemzelf en de cultuur waarin hij is opgegroeid, alsook het respect die de door hem bezochte volkeren tonen voor de grote krachten die hen omringen.

Phil groeide als kind op in een boerderij en is doordrongen van het directe contact met de natuur waaruit hij steeds veel kracht en inzicht heeft geput. Het gevoel dat de natuur ook de dingen van de geest spiegelt was en is hem niet vreemd en door op onbekende plaatsen te komen waar de oorspronkelijke bevolking nog leefde werd hij hierin bevestigd. Hij ontdekte steeds meer de samenhang tussen de noodzaak om in harde omstandigheden te overleven en de eerbied voor de bronnen van het leven waarvan de mens zich hiervan afhankelijk weet. In deze samenhang worden de onderlinge relaties geleefd als een verweven zijn met elkaar. Samen instaan voor het welzijn van de ander, het dagelijks leven en wat zich daarin aandient als basis voor saamhorigheid beleven, in dienst van het welzijn van de ander en de gemeenschap.

Dit stond in schril contrast met de waarden die hij in zijn cultuur in de USA gespiegeld zag. De toenemende kloof tussen geest en materie doet saamhorigheid als grondstof voor een samenlevingsverband waarin respect voor mens, natuur en dier primeert, geweld aan. In een cultuur waarin saamhorigheid aangetast wordt, verliest een mens gaandeweg de weerbaarheid om kwetsbaarheid veilig te hanteren.

Hij begon zich steeds meer vragen te stellen over wat geestelijke gezondheid bedreigt en wat het ondersteunt.

Tijdens het uitvoeren van een opdracht rond de vraag wat meditatie met een mens doet ontmoette hij twee jonge mensen die een crisis doormaakten: Adam en Ekhaya. Hij kon zich zonder vooringenomenheid en in vertrouwen voor hen openen en er groeide tussen hen en hem een band die het voor hem mogelijk maakte met hen mee te lopen en hun proces met hun toestemming op de voet te volgen. Dit was ook voor Phil een indringende ervaring waarin hij van heel nabij met vormen van extreme kwetsbaarheid werd geconfronteerd. Uit leerervaringen bij lokale volkeren waar hij had gezien hoe zij leden van de gemeenschap omkaderen die heel kwetsbare momenten doormaken putte hij veel kracht om hun proces te blijven volgen.

Het is uiteindelijk een ervaring geworden die in de docu Crazywise haar uitdrukking vond. Phil stelde ze samen aan de hand van filmbeelden over lokale volkeren en van het proces van Adam en Ekhaya en vulde dit verder aan met fragmenten uit interviews met deskundigen in het begeleiden van vormen van extreme kwetsbaarheid. Het resultaat is een diepmenselijke getuigenis van een eerlijk zoeken naar een antwoord op de vraag: Wat kunnen we leren van dergelijke ervaringen en hoe kunnen we er ons er helend naar verhouden?

Een voorbeschouwing van wat Phil in deze nieuwe conferentie inbrengt: Reframing the living experience.

Een nieuwe context bieden waardoor de betekenis van de geleefde ervaring kan veranderen.

Op het einde van de eerste conferentie hebben we met Phil samen geëvalueerd. Het was naast samen terugkijken op de conferentie ook tevens een terugblik op Crazywise en de jaren die op het maken van de docu volgden. Phil, die ondertussen niet stilgestaan heeft en ook niet de man is om zich op zijn creatie te vergapen en niet verder te kijken, leerde ook weer heel wat van het maken van de film en de respons op de film die zich nu reeds in vele landen waar de film draait voltrekt.

Het is voor hem duidelijk dat de docu raakt aan een nood en dat ze een weerklank vindt die hij aanvankelijk in die mate niet had kunnen inschatten. Hij heeft de docu niet vanuit ambitie gemaakt maar vanuit een diep aangeraakt zijn door het lot van mensen wiens rechten bedreigd zijn.

Of nog anders gezegd vanuit een serieuze vraagstelling over hoe we ons naar geestelijke gezondheid en heling constructief kunnen verhouden. Maar op de vraag wat dit alles met hem doet antwoordt hij dat dit alles voor hem duidelijk heeft gemaakt dat we in het vele onderzoek dat hieromtrent loopt er nog veel te weinig ruimte is voor het beluisteren van wat mensen tijdens een crisis meemaken en dat zij nog veel te weinig au sérieux genomen worden als ze beschrijven wat ze ervaren en meemaken. Hij hoopt door zijn verder werk en inzet ruimte te scheppen en mogelijkheden te bieden voor hun inbreng. In de hoop dat de wetenschap zich ook steeds meer voor hen opent.

Het was dus wederom een eerlijke vraagstelling en een niet vooringenomen betrokkenheid die hem verder aan het werk heeft gezet, Hij destilleerde uit zijn bevindingen en contact met mensen die hij had ontmoet en die hem over hun ervaring vertelden een aantal fundamentele vragen die hij daarna aan meerdere ervaringsdeskundigen met de beleving van geestelijke crisis heeft gesteld.

Een vraagstelling die in kaart brengt welke thema's gemeenschappelijk in getuigenissen oplicht. In het herkennen van gemeenschappelijke thema's die fenomenologisch worden benaderd en bestudeerd kan zich een spoor tonen om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van wat ze beleven om daarna ook veel meer tegemoet te komen aan de noden ter ondersteuning die zij van hieruit formuleren.

 

In deze conferentie zal Phil een presentatie brengen waarin beelden afgewisseld worden door zijn commentaar. De beelden komen niet uit Crazywise en voor wie de film niet kon zien is het daarom geen enkel probleem om deze presentatie en conferentie te volgen.

Daarin snijdt hij thema's aan zoals:

Op welke manier kunnen we iemand die een crisis doormaakt veilig omkaderen?

In welke mate beïnvloedt de cultuur de respons op een crisis en de middelen die we aanspreken?

Wat spiegelen sjamanen en genezers uit lokale culturen ons in dit verband?

In welke mate kan een crisis bijdragen tot een kwalitatiever en gezonder geestelijk leven?

Wat kunnen we in onze houding naar de mens in crisis veranderen om meer aanwezig te zijn?

Wat kan Open Dialogue als ondersteuning bieden?

Hoe kunnen we de verbinding geest en natuur herstellen?

 

Dit zijn enkele thema's die hij in zijn presentatie tot een geheel zal verbinden. Er wordt voor vertaling in het Nederlands gezorgd. Phil wil ook graag ingaan op vragen die met betrekking op zijn presentatie rijzen.

 

Huguette Beyens

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

 

andere sprekers

 

Huguette Beyens

Myriam De Keye

Sam Deltour

Renaat Devisch