CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600
Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

DE SPREKERS

 

HUGUETTE BEYENS

Huguetteaardeklein1

is initiatiefneemster van deze conferentie, begeleidt mensen in hun geestelijke kwetsbaarheid in het natraject van hun crisis in Huize Poustinia.
Ze hanteert als kunsthistorica en psychotherapeute een dynamisch dieptepsychologisch
en systemisch perspectief bij het integreren van de beeldtaal tijdens het proces van herstel.

Ze onderzoekt sedert vele jaren het raakvlak tussen kunst, cultuur en psychotherapie.

 

's Morgens verzorgt zij een met indringende beelden omkaderde lezing over het thema van de conferentie "Het Levensweefsel" waardoor de dag ingekaderd wordt in een groter universeler verband en een ieder opgenomen wordt in een dieper samen beleven van wat ons met elkaar verbindt op deze dag.

In de namiddag zal zij in nauwe samenspraak met Renaat Devisch, emeritus professor antropologie en psychoanalyticus, die wegens ziekte zelf niet aanwezig kan zijn, een beeld schetsen van de "Weaving the threads of life".

 

PHIL BORGES

phil

Phil Borges is een wereldberoemde fotograaf en antropoloog met een speciale belangstelling voor inheemse culturen en hun manier van leven.
Al meer dan 25 jaar brengt hij de cultuur van inheemse stammen in beeld om op die wijze een beter begrip te creëren voor de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.
Hij heeft ook meerdere documentaires op zijn naam staan die via Discovery Channel en National Geographic wereldwijd werden vertoond.
Zijn werk won verschillende awards en wordt wereldwijd in musea en galerijen ten toon gesteld.

Op de eerste conferentie Crossing the abyss 1 vertoonde hij zijn film Crazywise.

Nu keert hij terug met nieuw, zelf gefilmd materiaal, waarin hij diverse mensen interviewt die op indringende wijze vertellen over hun eigen proces en hun ervaringen.

Daarin snijdt hij thema's aan zoals:

Op welke manier kunnen we iemand die een crisis doormaakt veilig omkaderen?
In welke mate beïnvloedt de cultuur de respons op een crisis en de middelen die we aanspreken?
Wat spiegelen sjamanen en genezers uit lokale culturen ons in dit verband?
In welke mate kan een crisis bijdragen tot een kwalitatiever en gezonder geestelijk leven?
Wat kunnen we in onze houding naar de mens in crisis veranderen om meer aanwezig te zijn?
Wat kan Open Dialogue als ondersteuning bieden?
Hoe kunnen we de verbinding geest en natuur herstellen?

Phil Borges zal de beelden van ruim commentaar voorzien en wij zorgen voor de Nederlandse vertaling.

 

Hier een uitgebreid artikel over Phil's intentie om Crazywise te maken en zijn motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg.

 

Meer over Phil Borges op: http://www.philborges.com

 

RENAAT DEVISCH

item11

Professor emeritus medische antropologie, transculturele psychiatrie en psychoanalyse.

Wegens ziekte zal hij zelf niet aanwezig zijn. Na nauwe samenspraak met Huguette Beyens heeft hij toch een inbreng in het middagprogramma middels de lezing die Huguette verzorgt.

Meer over Renaat Devisch

 

MYRIAM DE KEYE

item9

Myriam De Keye studeerde Germaanse filologie en godsdienstwetenschappen. Zij is lerares, opvoedster en werkt momenteel als biografisch consulente.

Zij zal op de conferentie een lezing verzorgen met als titel:
"De pop en de vlinder - psychose en verwerking"

Meer over Myriam De Keye.

 

SAM DELTOUR

item10

Sam Deltour is psychiater in opleiding en bekend als poolreiziger. Hij maakt ook deel uit van de Vrijdaggroep, een denktank voor jonge onderzoekers in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting.

Hij zal op de conferentie een lezing verzorgen met als titel:
"Van crisis en disbalans naar een nieuw evenwicht"

Meer over Sam Deltour

 

Kraansinschemer4

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie - info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 2
Het levensweefsel

geestelijke crisis, een deel van het leven

de sprekers