CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600
Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

Het levensweefsel
Geestelijke crisis als deel van
het leven.

 

Bij deze nodigen we jou graag uit voor deelname aan Crossing the Abyss II waarin vooral crisis als deel van het leven onder de loep wordt genomen. Ze is voortgekomen uit een constructieve en vruchtbare evaluatie en nabespreking van de eerste conferentie , die voornamelijk was bedoeld om een poort te openen en bruggen te slaan. Een nabespreking waaraan Phil Borges, regisseur van de film Crazywise, actief heeft deelgenomen.

Een van deze bruggen is zeker ook het raakpunt tussen helende rituelen in lokale gemeenschappen en wat in onze cultuur bij geestelijke crisis als helende ondersteuning wordt geboden.

In dit perspectief spiegelen andere culturen ons waarden die we niet altijd in de zorg integreren. Een van deze waarden is de mens als een geheel benaderen, een wezen met lichaam, ziel en geest. Maar ook een van nature naar betekenis peilend wezen. Een betekenis die zich meestal ontvouwt uit de wisselwerking tussen innerlijke en uiterlijke gewaarwordingen en de hernieuwde verbinding met de gemeenschap. Op deze wijze wordt de mens deel van de betekenis die zich vanuit het leven openbaart.

Een andere waarde is het leven zelf als een geheel zien. De mens als deel van de natuur en kosmos maakt tijdens zijn ontwikkeling fasen door, die zich als het ware de ene na de andere ontvouwen en waarop bewust kan worden ingespeeld. Om deze participatie vorm te geven worden in deze culturen rituelen gecreëerd die aansluiten bij de fase die men doormaakt of de overgang die gemaakt wordt. Deze fasen, die men ook inwijding noemt, maken deel uit van de gezondheid van de mens en van een proces van heel maken. Ook bij ziekte speelt inwijding een belangrijke rol.

Een inwijding is een proces waarbij een intens contact met de levenskracht, die het leven stuurt, wordt gelegd. Ziekte is bij hen een verstoring in de werking van deze kracht, en genezing het weer vrijmaken van deze kracht. Een inwijding wordt omkaderd om de relatie met de eigen levenskracht en deze van de gemeenschap te herstellen. Zo gaan weerbaarheid en kwetsbaarheid hand in hand.

Vanuit dit verband kijkend kunnen we vaststellen dat wanneer bepaalde overgangen in het leven moeizaam verlopen en thema's zich aankondigen waarmee met onvoldoende weerbaarheid kan worden gedeald, de kans op het uitbreken van een crisis dan veel groter is. Soms is ze onvermijdelijk om een verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Doordat de mens zich ontwikkelt, zichzelf wordt, ontvouwt zich een potentieel aan leven, dat eenmaal aangesproken, de mens tot een ingewijde van het leven maakt. Zo kan het leven als een proces van heelmaking worden gezien. In dit proces van heelmaking weeft de mens zijn levensweefsel, waarin verschillende motieven en patronen, de draden van het leven, zich tot één samenhangend geheel samenvoegen.

 

Vandaar dat we nu als thema “Het levensweefsel” nemen, dat al de onderdelen van de conferentie omarmt. Want ook in de opbouw van de conferentie is samenhang essentieel.

Ze wil tevens ankerpunten aanreiken om naar crisis te kijken als onderdeel van het leven en werpt een licht op hoe daar ondersteunend in de begeleiding op ingespeeld kan worden.

Dit maakt dat het delen van de geleefde ervaring en het weven van deze ervaring in het geheel van het leven, een centraal thema wordt dat op velerlei wijze zal worden belicht.

Hierbij nemen we een transdisciplinair standpunt in.
Dit betekent dat de kruisbestuiving tussen medische, filosofische, spirituele, sociologische, antropologische en andere wetenschappelijke benaderingen tot nieuwe inzichten kunnen leiden die geïntegreerde kijk op de mens en zijn beleving mogelijk maken.

Dit opent een spectrum aan mogelijkheden die zich in een breder perspectief ontvouwen en waarin oplicht wat aanvullend kan zijn voor wat reeds als deel van de begeleiding is ingezet.

Het bundelen van mogelijkheden maakt een begeleiding dynamisch, veranderlijk en divers maar vooral menselijk.

De intentie om bruggen te bouwen is dragend, inspirerend, maar vooral verbindend en helend voor het perspectief geven aan geestelijke kwetsbaarheid en belicht het belang van een geestelijke gezondheid die zich op de gemeenschap richt.

 

Huguette Beyens

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie - info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 2
Het levensweefsel

geestelijke crisis, een deel van het leven

waarom deze conferentie

verdere thema's
die dieper ingaan
op het waarom van deze conferentie

 

Phil Borges' intentie om zijn films te maken

 

het boek van Koen Peeters
"de mensengenezer"

 

het ontstaan
van de tekening

 

Geestelijke kwetsbaarheid

 

wijsheid van
lokale volkeren

 

muzikale omlijsting

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update